פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מתאריך 28/3/17

ועד מקומי • 25/6/2017 כניסות

הנדון: פרוטוקול ישיבת וועד מקומי מתאריך 28/3/2017
נוכחים:
חברי וועד: דליה בז'יז'ינסקי, אופיר תבור, איתן הורביץ, יואב רמתי, אמנון ברזין
חברי ועדת ביקורת: איציק יושקוביץ, עזרא כהן, זוהר בילנסקי.

על סדר היום:
1. אושר פרוטוקול בישיבה הקודמת מתאריך 5/2/2017 שהופץ במייל.
2. צירוף חבר וועד נוסף:
א. הוצג הנוהל כפי שהתקבל בהסבר מהדס בורשטיין לגבי קליטת חבר וועד נוסף במקום יהודה בן דוד שהתפטר. ליאור שוורץ שהיה האחרון ברשימת המועמדים המורחבת הודיע שאינו יכול להצטרף לוועד, מכיוון שהתחיל לעבוד כמנהל בית ספר והינו עסוק מידי מלקחת על עצמו תפקיד ציבורי כחבר וועד.
ב. עפ"י הנוהל, חברי הוועד עצמם אמורים לבחור ברוב קולות חבר שביעי – תושב המושב, ולאחר שהתקבל ע"י רוב חברי הוועד, יועבר שמו דרך הדס בורשטיין למשרד הפנים.
3. אישור הצעות המחיר ליועצי האקוסטיקה ומיזוג האוויר:
א. הצעת יועץ האקוסטיקה – רונן הלוי – ע"ס 6,400 ₪ + מע"מ.
ב. הצעת המחיר של יועץ מערכות למיזוג אויר, איורור ופינוי העשן – מאיר לוסקי מהנדסים בע"מ ע"ס 12,000 ₪ + מע"מ.
ג. שתי ההצעות אושרו פה אחד.
ד. ייעוץ תאורה יתבצע באמצעות משרד האדריכלים וללא תשלום נוסף.
ה. אופיר מציין כי לאור התחייבות עבר של וועד האגודה להשתתף בחצי מעלויות התכנון של המועדון (לאור השתתפות הוועד המקומי במימון השיפוץ של בריכת השחייה בסכום של 400 אלף ₪), יש לפנות לוועד האגודה ולבקש מימון של 50% מהתוספות של הוצאות התכנון. תוספת זו הינה מעבר למה שכבר התקבל מוועד האגודה בסך 40,000 ₪ לטובת התכנון עד כה.
4. בקשת משפחת חזן אלי ונועה – ממגרש 759 בהרחבת הגפן:
א. משצ"פ 209 הסמוך נכנסו שורשים של עצי צפצפה לגינה שלהם, ולמערכת הביוב וסתמו אותה באופן חלקי לדבריהם.
ב. שמענו מספר חוות דעת של מי שעסק ועוסק בתחום, ועל פיהן, סביר להניח כי לו מערכת הביוב הפרטית היתה מותקנת ללא דליפות לא היו שורשי העץ מגיעים לתוכה.
ג. משפחת חזן ביקשה רשות לכרות את שני עצי הצפצפה הגדולים יותר הסמוכים למגרש שלהם.
ד. הוחלט כי:
1) נציג הוועד יקבל חוות דעת נוספת לגבי הסבירות כי עצי צפצפה עלולים לגרום בעיות עם שורשים למגרשים סמוכים, מעבר לרגיל ולמקובל.
2) במידה והתשובה לכך חיובית, תישקל בחיוב האפשרות להוריד את העצים לאחר קבלת אישור במידה ונדרש.
3) האמור לעיל אינו מהווה קבלת אחריות כלשהי לשורשים של צמחיה בשטחים ציבוריים הנכנסים לחצרות פרטיות, אלא רצון טוב של הוועד לנסות ולפתור את הסוגיה.

5. עדכונים – דליה:
א. מיזם "ציפורי שיר" שמיועד לפעילות גילאי 60+ יצא לדרך ומיועד לקשט את הכניסה למושב.
ב. פרויקט של הקמת שלוחה של מרכז המוסיקה במושב מטעם המועצה מתקדם וממתין לאישורים ואישורי תקציבים.
6. יום העצמאות – הוחלט שלא לגבות תשלום עבור כיבוד שיוגש באירוע.
7. אופיר:
א. כרגע לא אושרה תוספת תקציב של 40,000 ₪ לתקציב המושב מהמועצה. ייבדק הצורך ויבוצעו התאמות בתקציב 2017 .
ב. וועדת חיילים ביקשה תוספת של 1500 ₪ עבור תקציב שנתי המיועד הן לחיילים והן לנוער לקראת גיוס (כבשנים עברו) – אושר.
8. עדכונים מניר – שלח בהודעה:
א. משלוחי מנות לפורים לבני 70+ הובאו לתושבים ע"י ילדי שנת הבר מצווה.
ב. ניקוי פינת המחזור בסמוך למכולת יבוצע החל מהחודש בעלות של 150 ₪ במקום 350 ₪.
ג. חוזה הגינון:
1) גובש המפרט לחוזה הגינון, לאחר חזרת ניר מחו"ל נמשיך לקדם את הנושא.
2) הוחלט ע"י הוועד כי לפני הפנייה לקבלת הצעות המחיר, יאושר המפרט ע"י הוועד ואחראי הגינון – סרחיו.
3) כ"כ הוחלט כי הפנייה תהיה לקבוצה של הגננים תושבי המושב וליואל הקבלן הנוכחי, אבל גם לקבלני גינון מומלצים אחרים.
ד. גן המשחקים בהרחבת הגפן – בוצעו השלמות ותיקונים ע"י הקבלן והגיע השלב להעביר אליו את יתרת התשלום.
ה. הנהלת חשבונות – ניר ציין כי אסף את הנתונים לגבי היקף הפעילות מלריסה, וממתין לפגישת עבודה מולה. המהלך נעשה ע"מ לבחון האם עלויות הנהלת החשבונות ניתנות לשיפור מבלי לפגוע באיכות וברמת השירות.
9. מדרכה ותשתיות ברחוב הדקל – הנושא ממתין לפגישת עבודה במועצה.

סיכם אמנון