פרוטוקול ישיבות ועד האגודה

ועד אגודה • 23/5/2017 כניסות

תושבים יקרים ,

הפרוטוקולים של ישיבות ועד האגודה פורסמו עד כה לעיון כול התושבים במזכירות המושב ,

על מנת לאפשר לכול התושבים להיות מעורים יותר בתחומי העשייה של ועד האגודה ,

נשלח את הפרוטוקלים לידיעתכם גם בערוץ זה .

בברכה ,

ועד אגודה כוכב מיכאל

פרוטוקול ישיבת ועד אגודה 7.5.2017 .

נוכחים : אילן אלמליח – יו"ר . אריאל אטלי. יוסי ורביצקי. חיים פלחצ'ינסקי. דב פלדמן.

אלדד שמוחי. שלום שניר.

ו.בקורת – עזרא כהן.

    1. מיזם סולרי בשטח של 125 דונם - נסגרו התנאים המסחריים . יש לבדוק את נושא השתתפות בין המושב לבין היזם וכן החשיפה מול חב' המימון . – הנושא יבדק ע"י יועץ משפטי נוסף.

נמסר עידכון מצב החשבון בבנק.

הוחלט לבחון מסוגלות חלוקת דיבידנד לחברי האגודה, כפי שהוחלט באסיפה כללית מתאריך 2.3.2017 , מול יתרת החשבון בבנק והתחייבויות שוטפות.

נבחרו לועדות :

שלום שניר נבחר למלא את תפקיד הגזבר.

לועדת רישום חלקות א' .

יוסי ורביצקי. אריאל אטלי . דב פלדמן . אילן אלמליח.

ועדה לפתיחת בריכת השחייה לשנת 2017 – אלדד שמוחי. חיים פלחצ'ינסקי. אריאל אטלי. נמסר דיווח ע"י אשר פלג לגבי פתיחת בריכת השחייה. יש צורך לקבל אישור להפעלת הבריכה, דבר הכרוך במדידות חדשות ואישורים מגופים שונים. וכן יש דרישה לתשלום ארנונה למועצה בסכום של 42,000 ₪ . נמסר דיווח לגבי שיפוץ רחוב הדקל – מדרכות, כביש , תאורה , בעלות של 1,500,000 ₪ ( מליון וחמש מאות אלף ) 400,000 ₪ השתתפות המועצה וכן השתתפות 2 הועדים בעלות הפרוייקט. שימוש בקרקעות המושב – הוחלט לבדוק שימוש בקרקע ע"י החברים בשטחים ציבוריים, לצורך חקלאות , באחת הישיבות הבאות. הוטל על אריאל לבדוק תקנות שימוש במי שפד"ן בתוך המושב. בן דרור יואב - יפנה ליעוץ משפטי בעניין רישום הנחלה מס' 27 לצורך הגשת תוכניות. תחנת קמח נתיב אשכול בע"מ – הוחלט לזמן שמאי לבדיקת עלות ההשקעות בתחנה כפי שרשום בחוזה השכירות , ולהתחשבן מול השוכר. הוחלט להקים ועדת - איתור ליועץ משפטי לאגודה. - חברים בועדה : חיים פלחצ'ינסקי . יוסי ורביצקי. דב פלדמן. פרוטוקולים של ישיבות ועד אגודה וכן ישום החלטות של אסיפות כלליות יפורסמו לכל חברי האגודה במדיה אלקטרונית – אחראי חיים פלחצ'ינסקי.

רשם : שלום שניר

פרוטוקול ישיבת וועד אגודה מתאריך 15.5.17

משתתפים: שלום שניר, פלדמן דב, ורביצקי יוסי ,אטלי אריאל, חיים פלחצ'נסקי ושמוחי אלדד

  1. התקבל מכתב התפטרותו של חבר האגודה אילן אלימלך.
  2. בחירת יושב ראש ועד האגודה : נבחר שלום שניר.
  3. מורשי - חתימה – יתווספו שני מורשי : חתימה שלום שניר , דב פלדמן.
  4. בריכת שחיה – טרם התקבלו התוכניות לשם הגשתם למועצה לקבלת היתר זמני לרישוי עסק .
  5. גזבר ועד מקומי , אופיר תבור, הציג לועד האגודה פירוט החובות עבור שנת 2016 וכן התחשבנות עד תאריך 30.6.17.

הוחלט להעביר לועד המקומי את הכספים המגיעים לו עבור : גינון שכ"ע מזכירה והחזר מע"מ עבור שיפוץ הבריכה ( סכום שני מתוך שלושה) .

רשם: שמוחי אלדד

העתקים: משתתפים, עזרא כהן

ו. ביקורת.

תיק פרוטוקולים.

קובץ : פרוטוקול ישיבת וועד 15.5.17