הודעות המועצה

הזמנה לועידה כלכלית של תועת המושבים (אזור דרום) - חיבור בין מיזם במושב, ליזם6/9/2017
הזמנה לועידה כלכלית של תועת המושבים (אזור דרום) - חיבור בין מיזם במושב, ליזם

תרבות17/7/2017
תרבות

תרבות26/6/2017
תרבות

תמונות אחרונות

תרבות
תרבות