ועד מקומי

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מתאריך 22/6/173/7/2017
פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מתאריך 22/6/17

פרוטוקול ישיבת הועד מתאריך 26/4/1725/6/2017
פרוטוקול ישיבת הועד מתאריך 26/4/17

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מתאריך 28/3/1725/6/2017
פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מתאריך 28/3/17

מכת הזבובים במושב27/5/2017
מכת הזבובים במושב