כוכב מיכאל קהילה

הבהרה בעניין האתר איתן הורביץ • 4/7/2017
הבהרה בעניין האתר

בית מנוחין habershlomit • 29/6/2017
בית מנוחין

שעות פתיחה בריכה איתן הורביץ • 20/6/2017
שעות פתיחה בריכה

ועדת ביקורת, פרוטוקול צביקה בר • 15/6/2017
ועדת ביקורת, פרוטוקול

מכון טיהור השפכים של המושב Dina Zur • 7/6/2017
מכון טיהור השפכים של המושב

מכתב בנושא הביוב איתן הורביץ • 27/5/2017
מכתב בנושא הביוב

הזדמנות להורים דבורה • 26/4/2017
הזדמנות להורים

תמונות אחרונות

נמצא קולר לכלב. מישהו מזהה?
נמצא קולר לכלב. מישהו מזהה?