כוכב מיכאל קהילה

שעות פתיחה בריכה איתן הורביץ • 20/6/2017
שעות פתיחה בריכה

ועדת ביקורת, פרוטוקול צביקה בר • 15/6/2017
ועדת ביקורת, פרוטוקול

מכון טיהור השפכים של המושב Dina Zur • 7/6/2017
מכון טיהור השפכים של המושב

מכתב בנושא הביוב איתן הורביץ • 27/5/2017
מכתב בנושא הביוב

הזדמנות להורים דבורה • 26/4/2017
הזדמנות להורים

‏29/03/2017    לכבוד:     ... מיכאל • 28/3/2017
‏29/03/2017 לכבוד: ...

תמונות אחרונות

נמצא קולר לכלב. מישהו מזהה?
נמצא קולר לכלב. מישהו מזהה?