פרוטוקול ישיבת ועד אגודה 29.5.17

ועד אגודה • 2/6/2017 כניסות

 
 

.פרוטוקול  ישיבת ועד אגודה

תאריך :  29.5.2017

================

 

 

 

 

נוכחים : שלום שניר – יו"ר  , דב פלדמן, אלדד שמוחי, חיים פלחצ'נסקי ויוסי ורביצקי.

 

  1. בריכת שחיה – הוחלט לפתוח את בריכת השחייה . תאריך הפתיחה מותנה בהכנת הבריכה וקבלת רישיון עסק . הנושא נמצא בהליך מתקדם.
  2. מיזם סולרי – הוחלט לאשר את המיזם , הועלו הערות להסכם הטיוטה שהוגש למושב, הוחלט לקבל חוות דעת נוספת מיועץ משפטי.
  3. שכירת מבנה ע"י נתיב אשכול בע"מ – אלדד שמוחי ויוסי ורביצקי מונו ע"י הועד לטפל בנושא התחשבנות עלות השיפוץ מול השוכר באופן רציף עד סגירת הנושא.
  4. בקשת הועד המקומי להשתתפות נוספת בעלות תכנון  האולם

לאחר בדיקת הפרוטוקול הרלוונטי מתאריך  15.6.2016 ובהתייעצות עם חברי הועד הקודם, הסתבר כי ההחלטה הייתה להשתתף ב 50% מעלות התכנון דאז , שעמד על  80,000 ₪  וללא כל התחייבות לתוספת עתידית  ולכן הבקשה אינה מאושרת.

 

 

                                                                                רשם: שלום שניר

 

 

קובץ : פרוטוקול ועד אגודה      29.5.2017