פרוטוקול ישיבת הועד מתאריך 26/4/17

ועד מקומי • 25/6/2017 כניסות

/

..

26.04.2017

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי שהתקיים בתאריך 24.4.2017
משתתפים: אמנון ברזין, אופיר תבור, איתן הורביץ, יואב רמתי, ניר כהן.
ו. ביקורת: עזרא כהן, איציק יושקוביץ.
נציג המושב במועצה: אשר פלג.
נציגי מג"ב: יוני אלשיך, שבתאי קידר.
נציגות הפקת יום העצמאות- קרן מדמוני, רויטל חלפון.
פרויקטור להקמת בית הכנסת- יהודה חלפון.

1. אושר פרוטוקול ישיבה קודמת.

2. ביטחון ומניעת פריצות-
2.1. נציגי מג"ב הציגו כי מושב כוכב מיכאל הוכרז כפרוקטי "פוליגון" בו מושקעים אמצעי בילוש, סיור ואכיפה. מומלצים נקיטת אמצעי ביטחון: שערים, תאורה על פי תנועה, הפעלת צקלקות על פי תנועה, תנועה בשטח של מתנדבים, הקמת קבוצות ווסאפ, הגברת המודעות לנעילת הבתים, הגברת המודעות לזיהוי של דברים חשודים.
2.2. המושב בירר את האפשרות לקבלת סיוע כספי להצבת אמצעי הביטחון מתקציבים כגון תקציב מועצה או מג"ב, אך לטענת נציגי מג"ב אין ביכולתם לעזור.
2.3. הוצג על ידי ניר כהן הצורך בהקצאת קורס הכשרה לטובת מתנדבי "מתמיד" נוספים מהמושב.

3. עדכונים ממליאות המועצה על ידי החבר אשר פלג:
3.1. בריכת השחייה (עדכון):
3.1.1. הבריכה כרגע הינה רכוש האגודה ומתופעלת על ידה מזה שנים.
3.1.2. השאלת המרכזית לגבי האפשרות לפתיחת הבריכה השנה, הינה האם האגודה תוכל לקבל השנה רישיון עסק להפעלתה.
3.1.3. ע"מ שהבריכה תוכל לקבל רישיון עסק יש לקבל היתרי בניה. הובטח על ידי ציון סגן ראש המועצה כי ברגע שהמושב (האגודה) תעביר אישורי בטיחות, תברואה ועוד יהיה ניתן לפתוח את הבריכה . אשר פלג הבטיח לעדכן בנושא את ועד האגודה החדש בזמן הקרוב.
3.1.4. מזה מספר שנים עומדת ברקע השאלה האם להעביר את האחריות להפעלת הבריכה מוועד האגודה לוועד המקומי.
3.1.5. עמדת הוועד המקומי (כפי שהוצגה בעבר) הינה, שבמידה ותבוצע פנייה של ועד האגודה לוועד המקומי לקבלת אחריות על פתיחה ותפעול של הבריכה יתקיים דיון בועד המקומי בנושא.
3.1.6. הועד המקומי רואה בחיוב רצון לעזור בהכשרת הבריכה לפעילות לשנת הרחצה מתוך שותפות ואחריות כלפי כלל תושבי המושב.
3.2. שיפוץ רחוב הדקל- המועצה מוכנה להשקיע כ- 400,000 ש"ח. נדרשת השקעה במקביל של ועד האגודה וועד מקומי. הנושא יעלה לדיון במועצה בתאריך 11.05.

4. מסיבת יום העצמאות, גביית עלות בגין האוכל ביום העצמאות-
4.1. הוצג על ידי אחראיות הפקת יום העצמאות כי ישנה בעיה בגיוס משאבי כוח אדם וכן ישנו חשש מזילות והשלכה של אוכל. מנגד הוצג כי בישיבה הקודמת הוחלט לא לגבות עלות בגין האוכל לאור הרצון לשמור על המסורת של מסיבה פתוחה לכולם עם סולידריות, אחווה, שיתוף ועזרה.
4.2. הוחלט על ידי חברי הועד, לאחר בחינה נוספת של העניין, וכפי שהוחלט בישיבה הקודמת, כי לא יגבו עלויות בגין האוכל ביום העצמאות והתקציב הנוסף יהיה מתקציב ועדת תרבות הכולל.
4.3. ועדת תרבות תודיע בדרכים המקובלות כי לא תבוצע גבייה בגין דוכני האוכל ביום העצמאות.

5. הקמת בית הכנסת-
5.1. יהודה חלפון- פרויקטור המושב להקמת בית הכנסת שלח מכתב בקשה (מצורף לסיכום ישיבה) וכן נכח בישיבת הוועד.
5.2. הוצג כי הקמת בית הכנסת נמצאת בשלבי הבנייה האחרונים של טיח חיצוני וכי ניתן עקרונית לחנוך אותו עד חג שבועות.
5.3. הועד המקומי מביע נכונות להשקיע בפיתוח תשתית בית הכנסת בהתאם למשאבים שעומדים לרשותו וינסה להקצות כ- 20,000 ש"ח לטובת הנושא.
5.4. פיתוח תשתית בית הכנסת יעלה כנושא מרכזי בדיון עם ראש המועצה ב 11 למאי.

6. גיוס חבר לוועד המקומי
6.1. יהודה בן דוד הודיע לפני מספר שבועות על פרישתו מהועד המקומי.
6.2. המועמד הבא והאחרון להיכנס לוועד הינו ליאור שוורץ.
6.3. ליאור שוורץ הודיע כי לא יוכל להיכנס כחבר לוועד.
6.4. עפ"י הנוהל כפי שהוצג בכתב ע"י הדס בורשטיין – על חברי הוועד לבחור ברוב קולות מועמד מקרב תושבי הישוב, ובמידה ויסכים ייכנס כחבר נוסף לוועד.
6.5. חברי הוועד החליטו לפנות בבקשה למיכה גבאי להצטרף כחבר ועד מקומי.
6.6. ניר יבצע פניה אל מיכה כדי לאמת את נכונותו ויאשר בכתב לחברי הוועד.
6.7. אמנון יפעל מול המועצה לצרף את מיכה כחבר ועד מקומי.

7. בחינת עלויות הנהלת חשבונות
7.1. מכיוון שהועלתה טענה ע"י חבר וועד כי עלויות הנהלת החשבונות של שנת 2016 חרגו באופן משמעותי מתכנון התקציב, העניין נבדק, ונמצא כי עלויות הנהלת החשבונות (שאכן עלו בשנת 2016 ביחס לשנים קודמות), היו בדיוק ובהתאם לתקציב המתוכנן כפי שהוצג והוגש ע"י אופיר והוועד המקומי.
7.2. בהתאם לסיכום בישיבות קודמות, ומתוך רצון לבחון האם ניתן להוזיל את עלויות הנהלת החשבונות בכל זאת, ניר כהן ביצע בדיקה של הנושא.
7.3. הבדיקה כללה בחינה של היקף הפעילות של תחום הנהלת החשבונות בוועד המקומי,לרבות פגישה עם מנהלת החשבונות לריסה ומשרד רואי החשבון אותו היא מייצגת.
7.4. נמצא כי לריסה הינה אשת מקצוע ותושבי המושב לרבות חברי הוועד מרוצים משירותיה.
7.5. ההסכם הראשוני מול לריסה היה לשנים 2014 ו 2015 בעלות של כ- 20,0000 ₪ לשנה.
7.6. לשנת 2016 לריסה ביקשה לריסה בזמנו העלאה ל 40,000 ש"ח לרבות הכנת הדוח השנתי. (לא כולל עלויות עבור טיפול בגנים שמסתכמים בכ- 400 ש"ח לכול גן לחודש ומטופל מול נציגי הגנים ישירות).
7.7. לריסה ציינה כי הצורך בעלות הגבוהה הינה בשל היקף הפעילות הרחב, ובין היתר בטיפול רב בהפקת משכורות ונושאי שכר והעסקה אחרים של עובדות גני הילדים וכן טיפול בתושבי המושב בימים ושעות לא שיגרתיות.
7.8. ממצאי הבדיקה:
7.8.1. לריסה ציינה כי "קפיצת המדרגה בעלות הנהלת החשבונות נובעת מכך שבזמנו התחייבה למחיר של 20,000 ש" לשנה, עפ"י הערכה של היקף העבודה הצפוי.
7.8.2. בפועל, הבינה תוך כדי פעילות כי היקף העבודה גדול בהרבה, בפועל מתבצעות כ 18,000 פקודות הנהלת חשבונות בשנה.
7.8.3. יחד עם זאת, מכיוון שהתחייבה למחיר הנ"ל לשנתיים, לא ביקשה להעלותו עד סוף 2015.
7.8.4. במקביל הועלו ע"י חברי וועד בזמנו שתי אפשרויות של משרדי הנהלת חשבונות, אך הללו החליטו כלל לא להגיש הצעות מחיר לאחר שהבינו את היקף הפעילות.
7.8.5. לצורך השוואה נוספת, ביקשנו לבדוק כמה משלמת האגודה עבור הנהלת חשבונות בלבד (ללא דו"חות שנתיים), והבנו (עדיין נדרש אימות נתונים מלא) כי התשלום הינו כ 42,000 ₪ לשנה בעבור 6000-9000 פעולות חשבונאיות. לא כולל דו"חות שנתיים.
7.8.6. לריסה אמרה שאלו העלויות בהן היא יכולה לעמוד ואין ביכולת המשרד להוזיל אותן יותר.
7.8.7. בנוסף ציינה כי במידה והמושב יחליט שלא להמשיך לעבוד עם המשרד שלה, היא תקבל זאת ברוח טובה וכי תדאג להעברה מסודרת של הנושא לכל מי שייבחר במקומה.
7.8.8. ניר ממליץ על המשך העסקתה של לריסה.
7.8.9. עם זאת, ניר ממליץ בכל זאת לפנות פעם נוספת ל משרדה, ולבקש הוזלה שנתית בכ- 3000/4000 ש"ח מתוך הבנה כי להערכתו ניתן לצמצם את הפניה ללריסה בשעות לא שיגרתיות, לרכז פניית תושבים לימים מוגדרים במזכירות בהם נמצאת לריסה.
7.8.10. לבקשתו של ניר כי אמנון ואופיר ייפנו אליה בבקשה זו ציין אמנון כי מכיוון שהוא עובד עם לריסה באופן פרטי (עוד קודם להעסקתה ע"י המושב), וכי אופיר עובד איתה באופן פרטי מלפני מספר חודשים, למען הנראות, וע"מ למנוע טענות אפשריות של ניגוד עניינים, הועבר כל הטיפול בעניין עלויות ובחינת המשך העסקתה (עפ"י החלטת הוועד מישיבה קודמת) לניר עם כל הסמכויות לכך, וטוב הדבר אם כך יישאר.
7.8.11. בכל מקרה המלצת ניר כי ייחתם חוזה ארוך טווח מול לריסה. וכי בחוזה ייקבע מנגנון עלייה ריאלי בהתאם למדד כול שנתיים כול עוד אין שינוי תכולה והיקף העבודה.
7.8.12. אופיר וניר יקדמו את נושא ההסכם מול לריסה, אין מניעה כי החתימה הפורמאלית על ההסכם לאחר עריכתו ע"י ניר תתבצע ע"י אמנון.
7.9. במקביל, תיבחן שוב השאלה של גביית עלות הפקת המשכורות מהגנים המעסיקים עובדות דרך המושב, לאור ריבוי העובדות ועלות הוצאות הפקת משגורתן המצטברת. ( כ- 30 ש"ח לתלוש לחודש).

8. דיון בנושא עזרה חברתית.

9. דיון במועצה לקידום פרויקטים של המושב
9.1. בתאריך 11.05 נקבע ישיבה לחברי ועד מקומי עם ראש המועצה לטובת קידום פרויקטים ברחבי המושב, נושאים לדיון הינם:
9.1.1. פיתוח שביל הולכי רגל ברחוב הדקל
9.1.2. פיתוח שטח בית הכנסת
9.1.3. פתיחת הבריכה במושב
9.1.4. תיקוני תשתית במושב: שבילים וביוב
9.1.5. מגרש הקט רגל
9.1.6. פינת המחזור במושב
9.1.7. סיור בשביל האור
9.2. חברי המושב מוזמנים לעלות נושאים נוספים ולהגישם לאמנון או לחבר ועד אחר. חברי הוועד יעלו את הנושאים בהתאם לשיקול דעתם ובהתאם לראייה מערכתית של כלל הנושאים החשובים למושב.

רשם: ניר כהן
חבר וועד מקומי.
תפוצה:
משתתפים
ו. ביקורת
מיכה גבאי- חבר וועד מקומי הנבחר
תיק פרוטוקולים