הצגת ילדים

מזכירות • 8/11/2017 כניסות

 

 

From: מיכאלי כרמלה [mailto:carmela@hof-ashkelon.org.il]
Sent: Tuesday, November 7, 2017 2:50 PM
Subject: הצגת ילדים

 

הצגה מצויינת

רכישה באתר ללחוץ פעילויות מתנ"ס

 

יום נעים

 

 

 

כרמלה מיכאלי

מנהלת מח' תרבות

קידום מעמד האישה

והשכלה גבוהה

טל':08-6775565

פקס:08-6775562

 

נשיקה בכיס