מזל טוב

מזכירות • 27/10/2017 כניסות

מזל טוב

 

לפאני ויניב טל

להולדת התאומים  עידו ומאיה

אחים להראל

הרבה נחת ושמחה

  בית מושב כוכב מיכאל