.פרוטוקול ישיבת ועד אגודה - 12.6.17

ועד אגודה • 18/6/2017 כניסות

.פרוטוקול ישיבת ועד אגודה

תאריך : 12.6.2017

================

נוכחים : שלום שניר – יו"ר , חיים פלחצ'נסקי , יוסי ורביצקי, פלדמן דב ,

               דוד חדד,   אלדד שמוחי, אריאל אטלי.

                                                                                                             

 

  1. נמסרו דיווחים ע"י חברי הועד המטפלים בנושאים הבאים:בריכת שחייה, מיזם סולרי, יועץ משפטי,   נתיב אשכול.
  2.  הוחלט לפרסם מכרז להשכרת שטחים : במושב ובחוות מרים.
  3.  מיתחם – גזם במושב – הוחלט לזמן את יו"ר הועד המקומי הח' אמנון ברזין לקבלת ביאורים בנושא.

    רשם : שלום שניר

  

קובץ : פרוטוקול ועד אגודה 12.6.17