מזל טוב

מזכירות • 1/10/2017 כניסות

למירב  ( ווסר ) צצרנסקי ואלון    מזל טוב להולדת הבן יהב

לסבא מיכאל ווסר ולסבתא רבתא אנה ווסר.

 

כן ירבו .