תאריך לסירוס ועיקור חתולים

מזכירות • 28/9/2017 כניסות

 

 

From: מור חדד אמין-תברואה [mailto:tavrua@hof-ashkelon.org.il]
Sent: Thursday, September 28, 2017 11:20 AM
To: m_kohav@netvision.net.il
Subject: תאריך לסירוס ועיקור חתולים

 

שלום רב,

 

לאחר שיחה עם מנהל מחלקת תברואה ישראל מדר, ביקש להעביר שתאריך לגבי עיקור וסירוס חתולים יהיה אחרי החגים... בסביבות  סוף חודש  אוקטובר תחילת נובמבר.

 

החתולים שיילקחו לסירוס ועיקור יחזרו לאותו מקום שנייקחו.

 

תודה

גמר חתימה טובה