.פרוטוקול ישיבת ועד אגודה 5.6.2017

ועד אגודה • 11/6/2017 כניסות

 
 

פרוטוקול ישיבת ועד אגודה

תאריך :  5.6.2017

================

 נוכחים : שלום שניר – יו"ר , חיים פלחצ'נסקי , יוסי ורביצקי, פלדמן דב ,דוד חדד.

                                                                                                

חסרים : אלדד שמוחי, אריאל אטלי.

 

  1. דוד חדד הינו חבר בועד האגודה , במקום אילן אלמליח.
  2. בריכת שחיה – יוסי ורביצקי ודב פלדמן יהיו אחראים מטעם האגודה על ניהול בריכת השחייה מול גורמי חוץ ופנים.הוחלט לקבל את אופיר תור לתפקיד אחראי בריכת השחייה לאור ניסיונו בתפעול בריכות – שחייה.
  3. יועץ משפטי – הוחלט להתקשר עם משרד עורכי דין "תמיר יחיא אלי סלהוב" מאשקלון, כיועצים המשפטיים של המושב וכן להודיע למשרד "חיימסון סודאי ושות' " על סיום ההתקשרות איתם זאת על פי החלטת האסיפה הכללית מתאריך 8.2.2017 .
  4. שימוש במי שפד"ן – על פי מכתב מרשות המים ניתן להשקות במי שפד"ן המסופקים למושב גידולים חקלאיים הנמצאים עד 10 מטר ממבני מגורים,אולם חל איסור על הימצאות שתי מערכות של מים שפירים ומי שפד"ן באותה חלקה.
  5. ועד בית הכנסת ביקש את עזרת ועד האגודה לסיום פרוייקט בניית בית הכנסת החדש. הוחלט להעמיד סך של 10,000 ₪ לטובת העניין.
  6. בית עלמין – הוחלט להמיר את כל הסכומים הרשומים לתשלום בדולר ארה"ב – לשקלים לפי שער של 1 דולר שווה ל 4 ₪ .  
 
 קובץ : פרוטוקול ועד אגודה        5.6.17
                                                                               רשם: שלום שניר