מזל טוב

מזכירות • 9/5/2017 כניסות

 

 

From: מושב כוכב מיכאל [mailto:m_kohav@netvision.net.il]
Sent: Tuesday, May 9, 2017 11:56 AM
To: סאמדיי אסי (support@summday.co.il)
Subject: מזל טוב

 

מזל טוב

 

לשני ועירא בכר אבניאלי להולדת הבן  דן אח לבארי וגילעד.